SOLUTII COMPLETE CONSTRUCTII DIN LEMN

ALBRING SRL ofera următoarele servicii de proiectare:

* Consultanţă şi îndrumare pentru stabilirea temei de proiectare - alegerea stilului viitoarei locuinţe, a volumetriei si poziţionării pe teren, raportată la vecinătăţi, schiţe şi propuneri
* Documentaţii pentru obţinerea Certificatului de Urbanism (C.U.)
* Documentaţii pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (D.T.A.C.)
* Proiectul de execuţie în faza detalii de execuţie (D.E.)
* Asistenţă tehnică, ca formă de supraveghere profesională, permanentă sau periodică a executării lucrărilor de construire
* Proiect pentru autorizarea organizării de şantier
* Studii privind amplasarea pe teren a viitoarei construcţii (studiu geotehnic, topometric)
* Amenajarea incintei (sistematizare verticală, alei, drumuri, împrejmuiri)
* Perspective 3D, generări imagini tridimensionale din exterior sau interior

Onorariu de proiectare diferă in functie de mărimea şi complexitatea fiecarui proiect in parte.
Un proiect mediu ca marime si dificultate cu următoarele caracteristici: suprafata desfasurată 200 ÷ 240 mp, structura lemn / beton armat, faza de predare: proiect DTAC + proiect tehnic P.T. are onorarii de proiectare cuprinse între 8 ÷ 10 Euro/mp.


Preţul pentru un proiect in principalele faze de predare, cu sau fara servicii conexe se stabileşte personalizat pentru fiecare caz în parte în urma unei Oferte de proiectare.
In cazul în care ALBRING s.r.l. este şi executantul lucrării firma noastra ofera GRATUIT valoarea proiectului.

 

contact rapid: office@albring.ro

ultimul proiect realizat: